Jugada Flash

Jugada Flash

miércoles, 26 de abril de 2017

Jugada 24 - SOLUCIÓ

Ja teniu disponible la resposta a la JUGADA 24.

La resposta correcta era L'ÀRBITRE ATURA INCORRECTAMENT EL PARTIT.


Què hi passa a la jugada?
La jugadora 14 blau perd el control de la pilota a la vegada que cau al terra. Una jugadora de l'equip contrari es fa amb el control de la pilota i surt en contraatac. Quan la pilota està arribant a una jugadora del mateix equip, l'àrbitre atura el joc per la lesió de la jugadora 14 blau.

Per què l'àrbitre no pot aturar el joc?
Articles 5.1 i 5.2 Regles de Joc
En cas de lesió d’un jugador/s, els àrbitres poden aturar el joc.
Si la pilota és viva en el moment de la lesió, els àrbitres s’abstindran de xiular fins que l’equip que controla la pilota la llanci a cistella, perdi el control d’aquesta, la retingui sense jugar-la o la pilota esdevingui morta. Si és necessari protegir un jugador lesionat, els àrbitres poden aturar el joc immediatament.

En aquesta jugada no es dóna cap de les situacions que estan establertes perquè un àrbitre pugui aturar el partit per lesió i per tant, els àrbitres s'haurien d'abstenir de xiular.


L'àrbitre atura incorrectament el partit: 89%
Correctament l'àrbitre atura el partit i posa a disposició la pilota a l'equip blanc al camp defensiu: 6%
Correctament l'àrbitre atura el partit però hagués hagut de posar la pilota a disposició de l'equip blanc a la pista d'atac: 5%

miércoles, 19 de abril de 2017

Jugada 23 - SOLUCIÓ

Ja teniu disponible la resposta a la JUGADA 23.

La resposta correcta era VIOLACIÓ DE 24 SEGONS DE L'EQUIP VERMELL.


Què hi passa a la jugada?
L'equip vermell es troba intentant finalitzar un atac amb un tir a cistella per part del jugador número 17 prop d'exhaurir la possessió. El rellotge de llançament arriba a 0 quan la pilota no es troba a les mans de cap jugador de l'equip vermell i l'equip contrari no ha obtingut un control de pilota. Finalment, transcorreguts uns segons, l'equip blau es fa amb el control de pilota.

Per què hi ha violació de 24"?
29/50-1 - Interpretació Oficial de les Regles de Joc:
Quan s’intenta un llançament a cistella proper al final del compte del rellotge de llançament i sona el senyal estant la pilota a l’aire, si la pilota no toca l’anella es produeix una violació, a menys que els contraris obtinguin el control de la pilota de manera clara i immediata. Es concedirà la pilota als adversaris per a que efectuïn un servei des del lloc més proper a on l’àrbitre va aturar el joc, excepte directament darrera del tauler.

29/50-2 - Interpretació Oficial de les Regles de Joc:
Exemple: La pilota està a l’aire durant un llançament d’A1 quan sona el senyal del rellotge de llançament. La pilota toca el tauler i després rodola pel terra, on és tocada per B1 i després per A2, abans de ser controlada finalment per B2.
Interpretació: Es produeix una violació de rellotge de llançament perquè la pilota no va tocar l’anella i no hi va haver un posterior control de la pilota clar i immediat per part dels adversaris.

29/50-3 - Interpretació Oficial de les Regles de Joc:
Exemple: Durant un llançament d’A1, la pilota toca el tauler, però no l’anella. Durant el rebot, B1 toca la pilota però no arriba a controlarla, després d’això A1 obté el control de la pilota. En aquest moment sona el senyal del rellotge de llançament.
Interpretació: Es produeix una violació del rellotge de llançament. El rellotge de llançament continua en funcionament quan la pilota no toca l’anella i la torna a controlar un jugador de l’equip A.


En la jugada, el tir no toca cistella i l'equip vermell exhaureix la possessió abans de que l'equip blau obtingui un control clar i immediat. En aquest cas, mentre els jugadors de l'equip blau fan tot el possible per fer-se amb el control de la pilota, podrien haver enviat la pilota fora, fer una violació de passes...

En aquest cas, els àrbitres "arrisquen" i no sancionen violació de 24". Les interpretacions de les regles són clares en aquest punt i si hi ha dubte de que l'equip contrari no es fa amb el control de la pilota de manera clara i immediata cal sancionar violació de 24". 

Per què no hi ha violació de passes?
El jugador 17 vermell finalitza el regat i declara el peu esquerre com a peu de pivot. Aquest peu no s'arrossega ni s'aixeca en cap moment excepte per llençar a cistella (moviment legal).


Per saber-ne més...
Les interpretacions contemplen una situació excepcional en que els àrbitres no hauran d'aturar el joc quan un equip exhaureix la possessió, la pilota no toca cistella (en el cas que hi hagués un tir) i l'altre equip pugui obtenir un control clar i immediat, ja que de sancionar la violació es posaria en desavantatge a l'equip que no comet la violació de 24".

29/50-1 - Interpretació Oficial de les Regles de Joc:
Si el senyal del rellotge de llançament sona en una situació en què, segons el parer dels àrbitres, els adversaris obtindran un control immediat i clar de la pilota, el senyal ha de ser ignorat i el joc continuarà.

29/50-1 - Interpretació Oficial de les Regles de Joc:
Exemple: Prop del final del compte del rellotge de llançament un passi d’A1 no es rebut per A2 (els dos jugadors es troben a la seva pista del davant) i la pilota rodola a la pista del darrere de l'equip A. Abans que B1 obtingui el control de la pilota sense oposició en direcció a la cistella contrària sona el senyal del rellotge de llançament.
Interpretació: Si B1 obté control immediat i clar de la pilota el senyal no es tindrà en compte i el joc continuarà.Violació de 24 segons de l'equip vermell: 15%
Jugada legal: 64%
Violació de passes del número 17 vermell: 21%

miércoles, 5 de abril de 2017

Jugada 22 - SOLUCIÓ

Ja teniu disponible la resposta a la JUGADA 22.

La resposta correcta era JUGADA LEGAL.


Què hi passa a la jugada?
En una transició d'atac, l'equip blau disposa de control de pilota a la seva pista del darrera. Un jugador fa una passada a un company quan aquest encara es troba a la seva pista defensiva (no ha passat els dos peus i la pilota al camp d'atac). El jugador que rep la pilota salta des de la seva pista defensiva, agafa la pilota enlairat i cau amb els dos peus a pista d'atac.

Per què no hi violació de camp enrere?
Article 30.1.1. Regles de Joc:
Un equip té el control de la pilota viva a la seva pista davantera si: un jugador d’aquell equip està tocant la seva pista davantera amb els dos peus mentre sosté, agafa o bota la pilota a la seva pista davantera, o la pilota és passada entre jugadors del mateix equip a la seva pista davantera.

Com en cap moment hi ha control de pilota en la pista del davant de l'equip blau fins que el jugador que rep la passada hi cau amb tots dos peus, no es pot produir cap violació de camp enrere en aquest cas. És a dir; dos jugadors d'un mateix equip que es troben a la seva pista defensiva poden passar-se la pilota legalment.Jugada legal: 78%
Violació de camp enrere: 22%