Jugada Flash

Jugada Flash

jueves, 3 de mayo de 2018

Jugada 50 - del 3 al 9 de maig

Visiona aquesta jugada i contesta el formulari. El dia 10 de maig publicarem el comentari.


miércoles, 2 de mayo de 2018

Jugada 49 - SOLUCIÓ

Ja teniu disponible el vídeo explicatiu i la resposta a la JUGADA 49.La resposta correcta era: JUGADA LEGAL.

Què hi passa a la jugada? 
El jugador finalitza un regat després de fer un bot més alt i amb un peu a terra (l'esquerre). Posteriorment el jugador recolza el peu dret i llença a cistella.

Aquesta jugada és totalment legal. El jugador podria haver fet un recolzament més tornant a posar el peu esquerre a terra per tirar o passar.


Per què és legal? 
Article 25.2.1 de les Regles de Joc:

Establiment del peu de pivot per un jugador que agafa una pilota viva en la pista de joc:
Si el jugador agafa la pilota estant en moviment, o després de completar un driblatge, pot fer dues passes per tal d’aturar-se, passar la pilota o llançar a cistella


Jugada legal: 94%
Cal repetir el salt: 6%

miércoles, 25 de abril de 2018

Jugada 48 - SOLUCIÓ

Ja teniu disponible el vídeo explicatiu i la resposta a la JUGADA 48.La resposta correcta era: CAL REPETIR EL SALT.

Què hi passa a la jugada? 
L'àrbitre principal llença correctament la pilota verticalment i a una alçada on cap dels dos jugadors saltador pugui tocar-la. En trajectòria descendent, cap dels dos jugadors aconsegueix tocar la pilota amb una o dues mans i finalment la toca un jugador blanc amb l'esquena.

Per què cal repetir el salt?
Article 12.2.4 i 12.2.6 de les Regles de Joc

La pilota ha de ser picada amb la/les mà/mans per un o pels dos saltadors després d’haver assolit el punt més alt.

Si la pilota no és tocada com a mínim per un dels saltadors, es repetirà el salt entre dos.

Com cap dels dos jugador saltadors aconsegueix tocar la pilota amb una o dues mans, cal repetir el salt.

Per què no és una violació de l'equip blanc?
L'article 12 de les Regles de Joc no contempla com a violació el fet de que qualsevol dels dos jugadors toquin la pilota amb una part del cos que no sigui la/les mà/mans. Sí contempla que el fet de no aconseguir de tocar la pilota amb una/dues mà/mans implica una repetició del salt entre dos.

Cal repetir el salt: 65%
Jugada legal: 30%
Violació. Pilota per l'equip blau: 5%

miércoles, 18 de abril de 2018

Jugada 47 - SOLUCIÓ

Ja teniu disponible el vídeo explicatiu i la resposta a la JUGADA 47.La resposta correcta era: HI HA VIOLACIÓ DE 8"

Què hi passa a la jugada? 
Després d'un tir a cistella i quan cap dels dos equips té el control de pilota, l'equip vermell aconsegueix un control de pilota a la seva pista del darrere quan el temps de joc indica 8:43. Hi ha una jugadora de l'equip defensor que toca la pilota estant a la pista defensiva de l'equip vermell. La pilota no ha passat al camp del davant. Quan resten 8:36 s'atura el partit per una situació de salt entre dos. Els àrbitres se n'adonen que hi ha una violació de 8" doncs la pilota no ha passat al camp del davant i correctament sancionen la violació de 8" i ignoren la situació de salt entre dos.

Per què és il·legal?
Article 28.1.2 de les Regles de Joc

L’equip ha passat la pilota a pista davantera quan:
  • La pilota, que no és controlada per cap jugador, toca la pista davantera.
  • La pilota toca o és legalment tocada per un atacant que té ambdós peus completament en contacte amb la pista davantera.
  • La pilota toca o és legalment tocada per un defensor que té alguna part del seu cos en contacte amb la pista del darrere.
  • La pilota toca a un àrbitre que té part del seu cos en contacte amb la pista davantera de l’equip amb control de la pilota.
  • Durant un regat des de la pista del darrere cap a pista del davant, la pilota i ambdós peus del jugador que realitza el driblatge es troben completament en contacte amb la pista del davant. 
Com no es produeix cap de les 5 situacions anteriors, l'equip vermell no ha aconseguit passar la pilota al camp d'atac en 8".

HI HA violació de 8": 70%
NO hi ha violació de 8": 30%

jueves, 12 de abril de 2018

Jugada 47 - del 12 al 18 d'abril

Visiona aquesta jugada i contesta el formulari. El dia 19 d'abril publicarem el comentari.