Jugada Flash

Jugada Flash

martes, 9 de mayo de 2017

Jugada 26 - SOLUCIÓ

Ja teniu disponible la resposta a la JUGADA 26.

La resposta correcta era FALTA PERSONAL DE LA DEFENSORA.


Què hi passa a la jugada?
La jugadora defensora sense haver obtingut una posició legal de defensa (encara a l'oponent, amb dos peus a terra i dins del seu cilindre) contacta amb l'atacant quan aquesta es troba en acció de tir a cistella.

Per què és falta de la jugadora defensora?
Article 33.4 de les Regles de Joc
Un jugador que té la pilota ha d'esperar que el defensin i, per tant, estar preparat per aturar-se o canviar de direcció sempre que un adversari prengui una posició legal de defensa de cara a ell, fins i tot si això es produeix en una fracció de segon.

Si un jugador produeix un contacte sobre un jugador amb pilota sense tenir una posició legal defensiva, el defensor serà el responsable del contacte i per tant caldrà sancionar-lo amb falta quan provoca un desavantatge a l'atacant.

Per què el defensor no en sigui el responsable cal que es donin els següents punts:
  • El defensor ha d’establir una posició legal de defensa inicial posant-se de cara al jugador que té la pilota i amb els dos peus a terra. 
  • El defensor pot romandre immòbil, saltar verticalment o moure's lateralment o enrere per mantenir la seva posició legal de defensa inicial. 
  • Quan es mou per mantenir la posició inicial de defensa pot aixecar un peu o tots dos peus del terra durant un instant, sempre que el moviment sigui lateral o cap enrere, però mai cap al jugador que té la pilota. 
  • El contacte haurà de ser en el tors, aleshores es considerarà que el defensor ha estat el primer de col·locar-se en la posició. 
  • Havent pres una posició de defensa legal, el defensor es pot girar a l'interior del seu cilindre per evitar lesionar-se.

Falta personal de la defensora: 52%
Jugada legal46%
Falta antiesportiva de la defensora: 2%

miércoles, 3 de mayo de 2017

Jugada 25 - SOLUCIÓ

Ja teniu disponible la resposta a la JUGADA 25.

La resposta correcta era SIMULACIÓ DEL JUGADOR 7 TARONJA. FALTA TÈCNICA SI L'EQUIP JA ESTAVA ADVERTIT PER AQUEST FET.


Què hi passa a la jugada?
En el rebot d'un tir lliure, un dels jugadors atacants entra per una posició no permesa i posteriorment simula haver rebut un contacte. Existeix contacte entre els dos jugadors però en cap cas aquest és il·legal ni guarda cap relació de proporcionalitat amb la reacció del jugador taronja.

Correctament es sanciona falta tècnica al jugador taronja, entenent que ja havia estat advertit per aquest fet.

El que determina FIBA i aquest Comitè d'Àrbitres és que sempre que hi hagi un contacte caldrà que la primera situació de simulació per a cada equip sigui degudament advertida al jugador infractor i al seu entrenador.

De la mateixa manera es determina que d'existir una simulació sense contacte, els àrbitres podran sancionar falta tècnica directament sense necessitat d'advertència prèvia.

Criteri Comitè d'Àrbitres: En cas de dubte de si un jugador simula o no simula, els àrbitres hauran d'entendre que el jugador no ha simulat i d'entre si hi ha o no hi ha contacte en una simulació, hauran d'entendre que si n'hi ha hagut i procedir a advertir en comptes de sancionar directament amb falta tècnica.


Per saber-ne més...

Els jugadors que es troben situats en el passadís de l'àrea restringida han d'accedir a la mateixa en una situació de rebot, una vegada surti la pilota de les mans del llançador, per les posicions contemplades en la figura 6, no poden ocupar posicions reservades per altres jugadors ni les zones neutrals.

Simulació del jugador 7 taronja. Falta tècnica si l'equip ja estava advertit per aquest fet: 88%
Falta del jugador 16 blau9%
Jugada legal: 3%