Jugada Flash

Jugada Flash

jueves, 3 de mayo de 2018

Jugada 50 - del 3 al 9 de maig

Visiona aquesta jugada i contesta el formulari. El dia 10 de maig publicarem el comentari.


miércoles, 2 de mayo de 2018

Jugada 49 - SOLUCIÓ

Ja teniu disponible el vídeo explicatiu i la resposta a la JUGADA 49.La resposta correcta era: JUGADA LEGAL.

Què hi passa a la jugada? 
El jugador finalitza un regat després de fer un bot més alt i amb un peu a terra (l'esquerre). Posteriorment el jugador recolza el peu dret i llença a cistella.

Aquesta jugada és totalment legal. El jugador podria haver fet un recolzament més tornant a posar el peu esquerre a terra per tirar o passar.


Per què és legal? 
Article 25.2.1 de les Regles de Joc:

Establiment del peu de pivot per un jugador que agafa una pilota viva en la pista de joc:
Si el jugador agafa la pilota estant en moviment, o després de completar un driblatge, pot fer dues passes per tal d’aturar-se, passar la pilota o llançar a cistella


Jugada legal: 94%
Cal repetir el salt: 6%

miércoles, 25 de abril de 2018

Jugada 48 - SOLUCIÓ

Ja teniu disponible el vídeo explicatiu i la resposta a la JUGADA 48.La resposta correcta era: CAL REPETIR EL SALT.

Què hi passa a la jugada? 
L'àrbitre principal llença correctament la pilota verticalment i a una alçada on cap dels dos jugadors saltador pugui tocar-la. En trajectòria descendent, cap dels dos jugadors aconsegueix tocar la pilota amb una o dues mans i finalment la toca un jugador blanc amb l'esquena.

Per què cal repetir el salt?
Article 12.2.4 i 12.2.6 de les Regles de Joc

La pilota ha de ser picada amb la/les mà/mans per un o pels dos saltadors després d’haver assolit el punt més alt.

Si la pilota no és tocada com a mínim per un dels saltadors, es repetirà el salt entre dos.

Com cap dels dos jugador saltadors aconsegueix tocar la pilota amb una o dues mans, cal repetir el salt.

Per què no és una violació de l'equip blanc?
L'article 12 de les Regles de Joc no contempla com a violació el fet de que qualsevol dels dos jugadors toquin la pilota amb una part del cos que no sigui la/les mà/mans. Sí contempla que el fet de no aconseguir de tocar la pilota amb una/dues mà/mans implica una repetició del salt entre dos.

Cal repetir el salt: 65%
Jugada legal: 30%
Violació. Pilota per l'equip blau: 5%

miércoles, 18 de abril de 2018

Jugada 47 - SOLUCIÓ

Ja teniu disponible el vídeo explicatiu i la resposta a la JUGADA 47.La resposta correcta era: HI HA VIOLACIÓ DE 8"

Què hi passa a la jugada? 
Després d'un tir a cistella i quan cap dels dos equips té el control de pilota, l'equip vermell aconsegueix un control de pilota a la seva pista del darrere quan el temps de joc indica 8:43. Hi ha una jugadora de l'equip defensor que toca la pilota estant a la pista defensiva de l'equip vermell. La pilota no ha passat al camp del davant. Quan resten 8:36 s'atura el partit per una situació de salt entre dos. Els àrbitres se n'adonen que hi ha una violació de 8" doncs la pilota no ha passat al camp del davant i correctament sancionen la violació de 8" i ignoren la situació de salt entre dos.

Per què és il·legal?
Article 28.1.2 de les Regles de Joc

L’equip ha passat la pilota a pista davantera quan:
 • La pilota, que no és controlada per cap jugador, toca la pista davantera.
 • La pilota toca o és legalment tocada per un atacant que té ambdós peus completament en contacte amb la pista davantera.
 • La pilota toca o és legalment tocada per un defensor que té alguna part del seu cos en contacte amb la pista del darrere.
 • La pilota toca a un àrbitre que té part del seu cos en contacte amb la pista davantera de l’equip amb control de la pilota.
 • Durant un regat des de la pista del darrere cap a pista del davant, la pilota i ambdós peus del jugador que realitza el driblatge es troben completament en contacte amb la pista del davant. 
Com no es produeix cap de les 5 situacions anteriors, l'equip vermell no ha aconseguit passar la pilota al camp d'atac en 8".

HI HA violació de 8": 70%
NO hi ha violació de 8": 30%

jueves, 12 de abril de 2018

Jugada 47 - del 12 al 18 d'abril

Visiona aquesta jugada i contesta el formulari. El dia 19 d'abril publicarem el comentari.


miércoles, 11 de abril de 2018

Jugada 46 - SOLUCIÓ

Ja teniu disponible el vídeo explicatiu i la resposta a la JUGADA 46.La resposta correcta era: VIOLACIÓ DEL JUGADOR 11 BLANC

Què hi passa a la jugada? 
Un jugador de l'equip blanc es troba amb el peu esquerra trepitjant fora del terreny de joc. Aquest jugador rep una passada i salta per rebre la pilota. 

Per què és il·legal?
Article 11.1 de les Regles de Joc

La posició d’un jugador ve determinada pel lloc on toca a terra. Quan està enlairat, se’l considera a la mateixa situació que tenia quan va tocar el terra per última vegada. Això inclou les línies de banda, la línia de mig camp, la línia de 3 punts, la línia de tirs lliures, les línies que delimiten l'àrea restringida i les línies que delimiten l’àrea de semicercle de no càrrega.

Per tant, en el moment que el jugador blanc toca la pilota, aquest encara està fora del camp doncs parteix d'una posició d'origen de fora del camp.

Violació del jugador 11 blanc: 70%
Jugada legal: 29%
Falta tècnica: 1%

jueves, 5 de abril de 2018

Jugada 46 - del 5 a l'11 d'abril

Visiona aquesta jugada i contesta el formulari. El dia 12 d'abril publicarem el comentari.


miércoles, 4 de abril de 2018

Jugada 45 - SOLUCIÓ

Ja teniu disponible el vídeo explicatiu i la resposta a la JUGADA 45.La resposta correcta era: FALTA DE L'ATACANT

Què hi passa a la jugada? 
Un jugador de l'equip blanc es troba iniciant una penetració quan un jugador defensor amb posició legal defensiva es desplaça lateralment anticipant la trajectòria del jugador atacant amb pilota. Posteriorment, l'atacant provoca un contacte al tors del defensor.

Per què cal sancionar falta a l'atacant?
Article 33.3 i 33.4 de les Regles de Joc

Posició legal de defensa:
Un defensor estableix una posició legal de defensa quan està de cara a l'adversari, i té els dos peus a terra. Aquesta posició legal de defensa s’allarga verticalment per sobre del jugador (cilindre), des del terra fins el sostre. Pot aixecar els braços i les mans sobre el cap o saltar verticalment però ha de mantenir-los en posició vertical dins del cilindre imaginari

Defensa d’un jugador que controla la pilota:
Quan es tracta de defensar un jugador que controla (la té a la mà o la dribla) la pilota no es tenen en consideració els elements de temps i de distància. Un jugador que té la pilota ha d'esperar que el defensin i, per tant, estar preparat per aturar-se o canviar de direcció sempre que un adversari prengui una posició legal de defensa de cara a ell, fins i tot si això es produeix en una fracció de segon. El defensor ha d'establir una posició legal de defensa sense provocar cap contacte físic previ amb el cos abans d'establir la seva posició. Quan un defensor ha pres una posició inicial de defensa legal, es pot desplaçar per marcar el seu adversari però no pot estendre els braços, les espatlles, els malucs o les cames per impedir que el sobrepassi al jugador amb pilota. Quan un àrbitre ha de jutjar una situació de càrrega / bloqueig d'un jugador que té la pilota, ha de seguir els següents principis:
 • El defensor ha d’establir una posició legal de defensa inicial posant-se de cara al jugador que té la pilota i amb els dos peus a terra.
 • El defensor pot romandre immòbil, saltar verticalment o moure's lateralment o enrere per mantenir la seva posició legal de defensa inicial.
 • Quan es mou per mantenir la posició inicial de defensa pot aixecar un peu o tots dos peus del terra durant un instant, sempre que el moviment sigui lateral o cap enrere, però mai cap al jugador que té la pilota.
 • El contacte haurà de ser en el tors, aleshores es considerarà que el defensor ha estat el primer de col·locar-se en la posició.
 • Havent pres una posició de defensa legal, el defensor es pot girar a l'interior del seu cilindre per evitar lesionar-se. Si es compleixen aquests punts, aleshores el culpable de la falta és el jugador que té la pilota.

D'aquesta manera cal fer incís en que un jugador que es troba defensant a un jugador amb pilota, ES POT MOURE mantenint la seva posició legal defensiva.

Falta antiesportiva: 87%
Falta personal: 13%

miércoles, 28 de marzo de 2018

Jugada 44 - SOLUCIÓ

Ja teniu disponible el vídeo explicatiu i la resposta a la JUGADA 44.

La resposta correcta era PASSES I JUGADA LEGAL

Què hi passa a la primera jugada? 
La jugadora rep amb dos peus a terra, aixeca el peu esquerra pivotant sobre el seu peu dret. Una vegada aixeca aquest peu només pot passar o llençar a cistella i acaba botant.

Per què cal sancionar passes en aquesta situació?
Article 25.2.1. de les Regles de Joc
Establiment del peu de pivot per un jugador que agafa una pilota viva en la pista de joc:  Si el jugador agafa la pilota quan es troba estàtic amb els dos peus a terra. Quan aixequi un peu, l’altre peu esdevindrà peu de pivot. Per a començar un regat, el peu de pivot no es podrà aixecar abans que la pilota surti de la(les) seva(seves) mà(mans). Per a passar o llançar a cistella, el jugador pot aixecar el peu de pivot, però cap dels dos peus no podrà tornar al terra fins que la pilota hagi sortit de les seves mans.

Què hi passa a la segona jugada? 
El jugador finalitza el regat am un peu a terra. Salta sobre aquest peu i cau amb tots dos peus alhora, posteriorment pivota mantenint el seu peu esquerra a terra i aixecant-lo per llançar a cistella. 

Per què és legal aquesta situació?
Article 25.2.1. de les Regles de Joc
Si el jugador agafa la pilota estant en moviment, o després de completar un driblatge, pot fer dues passes per tal d’aturar-se, passar la pilota o llançar a cistella: El primer pas té lloc quan un peu o els dos peus toquen el terra després d’haver obtingut el control de la pilota. (Després del pas zero que no es té en compte) Si el jugador s’atura en el seu primer pas amb els dos peus a terra o bé els dos peus toquen el terra simultàniament, pot pivotar utilitzant qualsevol peu com el seu peu de pivot. Si després salta amb els dos peus cap peu no podrà tornar al terra fins que la pilota hagi sortit de les seves mans.

Passes i jugada legal: 74%
Jugada legal i jugada legal: 20%
Passes i passes: 5%
Jugada legal i jugada legal: 1%

miércoles, 21 de marzo de 2018

Jugada 43 - SOLUCIÓ

Ja teniu disponible el vídeo explicatiu i la resposta a la JUGADA 43.
Què hi passa a la jugada? 
El equip blanc i negre obté un nou control de pilota i inicia un contraatac. Un jugador defensor provoca un contacte personal sobre el jugador amb pilota que frena la transició del jugador atacant.

Per què cal sancionar falta antiesportiva en aquesta situació?
Article 37.1.1. de les Regles de Joc
Una falta antiesportiva és una falta comesa per un jugador que implica un contacte i que a judici de l'àrbitre és:
C1: Un esforç no legítim de jugar directament la pilota segons l’esperit i la intenció de les regles.
C3: Un contacte innecessari per part d’un defensor que tracta d’aturar la progressió d’un equip en transició.

Aquest jugador defensor parteix d'una posició legal defensiva, però fa servir els braços per impedir la transició ràpida, sense fer un esforç legítim per jugar la pilota, simplement deixant les extremitats del seu cos per produir una falta i aturar el joc. 

Falta antiesportiva: 79%
Falta personal: 21%

miércoles, 14 de marzo de 2018

Jugada 42 - SOLUCIÓ

Ja teniu disponible el vídeo explicatiu i la resposta a la JUGADA 42.Què hi passa a la jugada? 
El jugador atacant número 10 finta el llençament. El defensor 9 blau salta fent un esforç legítim per tal de defensar el possible llençament de l'atacant. El defensor es queda sense opció de disputar la pilota i utilitza el seu braç dret tot provocant un contacte excessiu que correctament es sanciona com a falta antiesportiva. Un instant després el jugador que ha rebut aquest contacte antiesportiu reacciona creant un segon contacte antiesportiu provocant un contacte a l'alçada del clatell del jugador blau. 

Per què cal sancionar dues faltes antiesportives?
Interpretació 42-3 de les Regles de Joc
A1 intenta un tir en suspensió al terreny de joc i és objecte de falta per B2. Després, mentre A1 encara és en acció de tir, és objecte de falta per B1.
La falta de B1 no es tindrà en compte si no és una falta antiesportiva o desqualificant.

En aquest cas tenim una situació on els àrbitres xiulen una primera falta antiesportiva. Tal com diu la interpretació, si el següent contacte que es produís es pogués considerar accidental o com a falta, s'hauria d'ometre. En aquest cas però el jugador que ha rebut la falta antiesportiva, causa un contacte a l'adversari que cal considerar-lo com a antiesportiu i per tant cal sancionar-lo.

Considerant aquest fet, el joc seguiria amb un servei des de la línia de fons per l'equip negre amb el temps que restés en el rellotge de llançament.

Falta antiesportiva de 9 blau i falta antiesportiva de 10 negre: 48%
Falta antiesportiva de 9 blau: 49%
Falta personal de 9 blau: 2%
Falta personal de 9 blau i falta antiesportiva de 10 negre: 1%

miércoles, 7 de marzo de 2018

Jugada 41 - SOLUCIÓ

Ja teniu disponible el vídeo explicatiu i la resposta a la JUGADA 41.
Què hi passa a la jugada? 
Una jugadora rep la pilota i fa un llançament a cistella. En el llançament, la pilota no toca la cistella i seguidament la mateixa jugadora captura el seu propi rebot i inicia un regat.

Per què és legal aquesta jugada?
Article 14.1.3. de les Regles de Joc
El control de la pilota per un equip finalitza quan (...) La pilota deixa d’estar en contacte amb la (les) mà(mans) del llançador en un tir a cistella o en un tir lliure.

Per tant en aquest cas la jugada és legal. Inclús si la jugadora hagués botat abans de llençar a cistella, una vegada la jugadora que la pilota abandoni les seves mans per llançar a cistella el control de la pilota per aquest equip a finalitzat, i de obtenir-ne un de nou (agafant la pilota en rebot) aquesta jugadora pot tornar a llençar, pivotar, passar o botar legalment, com en qualsevol altra situació de nou control de pilota. El que la pilota toqui o no toqui la cistella en el llançament no implica en res a aquesta jugadora. 

Falta de l'atacant: 81%
Doble regat. En el moment que la jugadora bota: 15%
Doble regat. En el moment que la jugadora torna a agafar la pilota. 4%

jueves, 1 de marzo de 2018

Jugada 41 - de l'1 al 7 de març

Visiona aquesta jugada i contesta el formulari. El dia 8 de març publicarem el comentari.
miércoles, 28 de febrero de 2018

Jugada 40 - SOLUCIÓ


Ja teniu disponible el vídeo explicatiu i la resposta a la JUGADA 40.

Què hi passa a la jugada? 
Un jugador atacant es troba regatejant quan un company seu realitza una pantalla sobre un dels seus possibles defensor aconseguint un tir alliberat per aquest jugador amb pilota.

És legal la pantalla?
Article 33.7. de les Regles de Joc


Pantalla. Legal i il·legal
Hi ha pantalla quan un jugador prova de retardar o impedir a un adversari que no controla la pilota, d'aconseguir una posició desitjada en la pista de joc.

Una pantalla és legal quan el jugador que la fa a un adversari: 
 • Està immòbil (dins el seu cilindre) quan es produeix el contacte. 
 • Té tots dos peus a terra quan es produeix el contacte.

Una pantalla és il·legal quan el jugador que la fa a un adversari: 
 • S'està movent quan es produeix el contacte. 
 • No ha deixat la distància necessària en establir una pantalla fora del camp de visió d'un adversari immòbil quan es produeix el contacte. 
 • No ha respectat els elements de temps i de distància d'un adversari en moviment quan ha tingut lloc el contacte.

Si la pantalla és dins el camp de visió (frontal o lateral) d'un adversari immòbil, se li pot acostar tant com vulgui mentre no provoqui un contacte.

Si la pantalla s’estableix fora del camp de visió d'un adversari immòbil, el jugador que fa la pantalla ha de permetre l'adversari de fer 1 passa normal vers la pantalla sense que es produeixi un contacte.

Si l'adversari està en moviment s'apliquen les nocions de temps i de distància. El jugador que fa la pantalla ha de deixar espai suficient com perquè l'adversari que rebrà la pantalla pugui evitar-la, aturant-se o canviant de direcció.

La distància requerida no ha de ser mai inferior a 1 passa normal ni superior a 2 passes normals.

Un jugador a qui s'ha fet una pantalla legal és el responsable de qualsevol contacte amb el jugador que li ha fet la pantalla. 

En aquest cas trobem per tant, una pantalla il·legal doncs el jugador que realitza la pantalla es troba provocant un contacte amb l'oponent estant en moviment, fet que representa una avantatge notable a l'equip atacant doncs s'aconsegueix executar, il·legalment, un tir alliberat.Falta de l'atacant: 69%
Jugada legal: 30%
Falta del defensor: 1%

martes, 20 de febrero de 2018

Jugada 39 - SOLUCIÓ


Ja teniu disponible el vídeo explicatiu i la resposta a la JUGADA 39.

Què hi passa a la jugada?
La jugadora atacant causa un contacte excessiu sobre l'oponent en el joc sense pilota sense fer cap esforç legítim per jugar.


Què fa el jugador número 9?
Article 37.1.1. de les Regles de Joc


Una falta antiesportiva és una falta comesa per un jugador que implica un contacte i que a judici de l'àrbitre és: Un esforç no legítim de jugar directament la pilota segons l’esperit i la intenció de les regles. Un contacte excessiu o dur causat per un jugador que fa un esforç per jugar la pilota o sobre un oponent. (...)Falta antiesportiva de l'atacant: 61%
Falta en atac: 38%
Jugada legal: 1%

miércoles, 14 de febrero de 2018

Jugada 38 - SOLUCIÓ

Ja teniu disponible la resposta a la JUGADA 38.La resposta correcta era JUGADA LEGAL.

Què hi passa a la jugada?
El jugador 17 vermell llança a cistella quan el jugador defensor desvia la pilota mentre aquesta es troba en trajectòria ascendent i abans de que toqui el taulell.

Per què és una jugada legal?
Article 31.2.1 de les Regles de Joc
Una interposició té lloc en un tir de camp quan un jugador toca la pilota mentre està completament per sobre el nivell de l’anella i es troba en la seva trajectòria descendent cap a cistella o després que hagi tocat el tauler.


Jugada legal. 83%
Interferencia defensiva. 9%
Interposició defensiva: 8%


miércoles, 7 de febrero de 2018

Jugada 37 - SOLUCIÓ

Ja teniu disponible la resposta a la JUGADA 37.


La resposta correcta era FALTA DEL JUGADOR BLANC I BLAU. DOS TIRS LLIURES PEL JUGADOR 5 VERMELL.

Què hi passa a la jugada?
El jugador 5 vermell finalitza un regat quan rep una falta personal per bloqueig. En aquest instant el jugador atacant es troba amb la pilota agafada a les mans i en acció contínua. 

Per què cal concedir la cistella?
Article 15.1.1 de les Regles de Joc
Un tir a cistella o un tir lliure és quan un jugador sosté la pilota amb la(les) mà(mans) i després la llança enlaire cap a la cistella dels seus adversaris. 

Article 15.1.2 de les Regles de Joc
L’acció de tir a cistella comença quan el jugador ha iniciat el moviment continu que normalment precedeix el llançament de la pilota i, a judici de l’àrbitre, ha començat la temptativa de tir llançant, colpejant amb els dits o esmaixant la pilota vers la cistella de l’adversari.Falta del jugador blanc i blau. Dos tirs lliures pel jugador 5 vermell. 84%
Falta del jugador blanc i blau. Servei de banda. 9%
Jugada legal: 7%