Jugada Flash

Jugada Flash

martes, 9 de mayo de 2017

Jugada 26 - SOLUCIÓ

Ja teniu disponible la resposta a la JUGADA 26.

La resposta correcta era FALTA PERSONAL DE LA DEFENSORA.


Què hi passa a la jugada?
La jugadora defensora sense haver obtingut una posició legal de defensa (encara a l'oponent, amb dos peus a terra i dins del seu cilindre) contacta amb l'atacant quan aquesta es troba en acció de tir a cistella.

Per què és falta de la jugadora defensora?
Article 33.4 de les Regles de Joc
Un jugador que té la pilota ha d'esperar que el defensin i, per tant, estar preparat per aturar-se o canviar de direcció sempre que un adversari prengui una posició legal de defensa de cara a ell, fins i tot si això es produeix en una fracció de segon.

Si un jugador produeix un contacte sobre un jugador amb pilota sense tenir una posició legal defensiva, el defensor serà el responsable del contacte i per tant caldrà sancionar-lo amb falta quan provoca un desavantatge a l'atacant.

Per què el defensor no en sigui el responsable cal que es donin els següents punts:
  • El defensor ha d’establir una posició legal de defensa inicial posant-se de cara al jugador que té la pilota i amb els dos peus a terra. 
  • El defensor pot romandre immòbil, saltar verticalment o moure's lateralment o enrere per mantenir la seva posició legal de defensa inicial. 
  • Quan es mou per mantenir la posició inicial de defensa pot aixecar un peu o tots dos peus del terra durant un instant, sempre que el moviment sigui lateral o cap enrere, però mai cap al jugador que té la pilota. 
  • El contacte haurà de ser en el tors, aleshores es considerarà que el defensor ha estat el primer de col·locar-se en la posició. 
  • Havent pres una posició de defensa legal, el defensor es pot girar a l'interior del seu cilindre per evitar lesionar-se.

Falta personal de la defensora: 52%
Jugada legal46%
Falta antiesportiva de la defensora: 2%

No hay comentarios:

Publicar un comentario