Jugada Flash

Jugada Flash

miércoles, 4 de abril de 2018

Jugada 45 - SOLUCIÓ

Ja teniu disponible el vídeo explicatiu i la resposta a la JUGADA 45.La resposta correcta era: FALTA DE L'ATACANT

Què hi passa a la jugada? 
Un jugador de l'equip blanc es troba iniciant una penetració quan un jugador defensor amb posició legal defensiva es desplaça lateralment anticipant la trajectòria del jugador atacant amb pilota. Posteriorment, l'atacant provoca un contacte al tors del defensor.

Per què cal sancionar falta a l'atacant?
Article 33.3 i 33.4 de les Regles de Joc

Posició legal de defensa:
Un defensor estableix una posició legal de defensa quan està de cara a l'adversari, i té els dos peus a terra. Aquesta posició legal de defensa s’allarga verticalment per sobre del jugador (cilindre), des del terra fins el sostre. Pot aixecar els braços i les mans sobre el cap o saltar verticalment però ha de mantenir-los en posició vertical dins del cilindre imaginari

Defensa d’un jugador que controla la pilota:
Quan es tracta de defensar un jugador que controla (la té a la mà o la dribla) la pilota no es tenen en consideració els elements de temps i de distància. Un jugador que té la pilota ha d'esperar que el defensin i, per tant, estar preparat per aturar-se o canviar de direcció sempre que un adversari prengui una posició legal de defensa de cara a ell, fins i tot si això es produeix en una fracció de segon. El defensor ha d'establir una posició legal de defensa sense provocar cap contacte físic previ amb el cos abans d'establir la seva posició. Quan un defensor ha pres una posició inicial de defensa legal, es pot desplaçar per marcar el seu adversari però no pot estendre els braços, les espatlles, els malucs o les cames per impedir que el sobrepassi al jugador amb pilota. Quan un àrbitre ha de jutjar una situació de càrrega / bloqueig d'un jugador que té la pilota, ha de seguir els següents principis:
  • El defensor ha d’establir una posició legal de defensa inicial posant-se de cara al jugador que té la pilota i amb els dos peus a terra.
  • El defensor pot romandre immòbil, saltar verticalment o moure's lateralment o enrere per mantenir la seva posició legal de defensa inicial.
  • Quan es mou per mantenir la posició inicial de defensa pot aixecar un peu o tots dos peus del terra durant un instant, sempre que el moviment sigui lateral o cap enrere, però mai cap al jugador que té la pilota.
  • El contacte haurà de ser en el tors, aleshores es considerarà que el defensor ha estat el primer de col·locar-se en la posició.
  • Havent pres una posició de defensa legal, el defensor es pot girar a l'interior del seu cilindre per evitar lesionar-se. Si es compleixen aquests punts, aleshores el culpable de la falta és el jugador que té la pilota.

D'aquesta manera cal fer incís en que un jugador que es troba defensant a un jugador amb pilota, ES POT MOURE mantenint la seva posició legal defensiva.

Falta antiesportiva: 87%
Falta personal: 13%